1 Inleiding

http://www.lulu.com/spotlight/SteenderWijzen

De Steen der Wijzen. Iedereen heeft er wel eens van gehoord. Meestal kennen we hem uit sprookjes, en één van de boeken rondom Harry Potter is ernaar vernoemd. Als we op internet of in de literatuur gaan zoeken dan blijkt al snel dat de Steen der Wijzen (latijn: Lapis Philosophorum) geassocieerd wordt met middeleeuwse Alchemisten. Zij waren op zoek naar het elixer dat eeuwig leven zou schenken. Het woord Alchemie komt van Chêmi dat Egypte betekent en is door Arabieren uitgebreid met “Al” (God). Het klinkt nog door in het moderne woord chemie. De Steen der Wijzen zou een hulpmiddel zijn om uit onedele metalen goud te maken. De eerste bekende Alchemist in West-Europa schijnt Merlinus geweest te zijn. Deze leefde rond 500 n.Chr. in Zuid Wales en was een zoon van een Romeinse generaal. Naar verluid heeft hij het boek “Allegorie van de geheimen van de Steen der Wijzen” gescheven, waarvan nog fragmenten over zijn.

De eerste Alchemist in de lage landen waar we nu nog van weten is Alanus de Insulis. Hij is geboren in 1114 te Rijssel (Vlaanderen) en werd in 1151 Bisschop van Auxerre. Alanus de Insulus werd vanwege zijn kennis Doctor Universalis genoemd. Zijn geschriften zijn in 1599 in Leiden gedrukt onder de titel “Alani, Philosophi Germani, Dicta de Lapide Philosophorum”. Maar de middeleeuwse documenten blinken veelal uit in complexiteit of geven absurde formules voor het mengen en bewerken van allerlei stoffen als alsem, kwik en antimonium. Rond 1440 duiken in Stolwijk twee Nederlandse Alchemisten op: vader en zoon Hollandus. Naar eigen zeggen hebben zij de Steen der Wijzen gevonden. Zoon Hollandus meldt in het werk “Opus Saturni” dat de Steen uit dierlijke, plantaardige en minerale stoffen is samengesteld en overal en altijd te vinden is. J.J Hof citeert rond 1933 in zijn boek “De alchemisten en hun leer” [3] zoon Hollandus:

“Hij is in alle dingen, in paleizen en in hutten, in holen en op mesthoopen, het is aan ons om hem te voorschijn te halen en te bereiden, het reine van het onreine te scheiden.”

Het doel van de Hollandussen is niet om rijk te worden maar om de Steen te gebruiken voor lichamelijk en geestelijk welzijn. Dit doen ze mede via het brouwen van drank op basis van wijn én een stukje van de Steen ter grootte van een tarwekorrel. Het drinken hiervan zou heftig zweten veroorzaken, met als resultaat het uitdrijven van ziekte. Dit klinkt nogal als kwakzalverij, en ze laten net als alle voorgangers en navolgers geen heldere aanwijzingen na die ons in staat stellen de Steen óók te vinden. Door modernere schrijvers wordt de Steen op zijn best een metafoor genoemd voor spirituele wijsheid. Wat dat dan verder inhoudt is niet geheel duidelijk. Eeuwen is naar de Steen der Wijzen gezocht, nooit lijkt ze echt gevonden te zijn. Geen van de Alchemisten kon werkelijk goud maken of leefde eeuwig. De meest voor de hand liggende conclusie is daarom: de Steen behoort tot het rijk der fabelen.

Maar niets blijkt minder waar! De Steen der Wijzen is recent teruggevonden en bestaat wél! De Steen der Wijzen is een steen met een prachtige vorm. De ingenieuze architectuur ervan bevat de grootste wijsheid die de mens door de geschiedenis heen heeft gekend. Deze wijsheid kan gebruikt worden om gouden resultaten mee te bereiken. En de Steen der Wijzen bevat de formule van het elixer voor het leven in de eeuwigheid. We kunnen de Steen der Wijzen hier en nu praktisch toepassen, met controleerbaar resultaat. Nu ik deze inleidende woorden bij de afronding van het manuscript opschrijf en het nog eens nalees vind ik dit wéér fascinerend. Want deze beweringen zijn niet de producten van pure fantasie of folklore. De onderbouwing ervan is transparant en op diverse manieren controleerbaar gemaakt middels dit boek.

De ontdekking van de Steen der Wijzen komt voort uit een onderzoek naar de bronnen van het Enneagram. Dit is een symbool bestaande uit een cirkel met daarin een stervormige figuur. Velen kennen dit symbool vanuit de karakterpsychologie. Het Enneagram blijkt een vereenvoudigde platte grafische weergave te zijn van de Steen der Wijzen. Deze Steen drukt op zijn beurt universele kosmische wetten uit. Het merkwaardige patroon van deze architectuur overstijgt de Gulden Snede vele malen in betekenis én staat aan de basis van alle grote kennissystemen en religies uit de Europese en Oosterse oudheid.

De Steen der Wijzen koppelt wiskunde, chemie, astronomie, astrologie, kosmologie, filosofie, psychologie en religie aan elkaar. En binnen religie koppelt het Christendom, Hindoeïsme, Boeddhisme, Jodendom, Kabbalisme, Gnossis en Occultisme aan elkaar. De Steen der Wijzen is dé rode draad vanaf de oudste geschriften van de Aarde tot en met wetenschappelijke inzichten in het heden. Dankzij de Steen der Wijzen is nu zelfs de diepere betekenis van het Egyptische Dodenboek (ca 1600 v. Chr) ontcijferd. Het legt een directe relatie tussen de Oosterse Veda’s en de Bijbel. U veronderstelt wellicht dat de Steen der Wijzen alleen tot de occulte of heidense wereld behoort, puur omdat Alchemie ook in die hoek geplaatst wordt. In dat geval zal het u verrassen dat ook, of beter voorál de gehele Bijbel van Genesis tot Openbaringen werkelijk doordrenkt is met de architectuur van de Steen der Wijzen. De betekenis van de Bijbel komt zo in een nieuw licht te staan. De Steen der Wijzen is ten diepste Christelijk. En het houdt niet op bij de kennis uit een ver verleden. De sporen lopen door in de moderne chemie en natuurkunde! Bij het doorgronden van het geheel geldt in goed Cruijffiaans:

“Als je het eenmaal ziet, dan begrijp je het.”

In dit boek herleven we samen de zoektocht naar de Steen. Om ten slotte de Steen der Wijzen in al zijn facetten zelf te ontdekken!

..Maar houd voor ogen dat we dit alles niet te serieus moeten nemen…

-> naar volgende hoofdstuk: https://lapisphilosophorum.home.blog/2-opzet-van-dit-boek/