2 Opzet van dit boek

De zoektocht naar de Steen der Wijzen is een uitdaging. En de betekenis van deze steen blijkt veelomvattend te zijn. Voordat we onze zoektocht naar de Steen der Wijzen beginnen nemen we, alsof we werkelijk op reis gaan, kort met elkaar door wat we allemaal kunnen verwachten op onze tocht. Maar we beginnen  met een forse uitspraak.

2.1         Lapis Philosophorum: kompas voor het leven

# ‎2‑1 De Steen der Wijzen is een kompas voor het leven, de gids voor werkelijk ieder onderwerp. En hij bestaat écht!

Dit beweren is gevaarlijk terrein. Een dergelijke claim moet van goede huize komen om de toets der kritiek te kunnen doorstaan. Want waarom zou iets dat al meer dan duizend jaar vele kundige mensen heeft doen zuchten tijdens hun tevergeefse zoektocht nu opeens gevonden zijn?

We hebben dus een gedegen onderzoek nodig om vertrouwen te krijgen in de mogelijke juistheid van deze claim. Van de lezer wordt dan ook gevraagd kritisch te zijn en het gezonde verstand te gebruiken. Elk spoor dat we volgen en elke stap die we zetten wordt daarom voldoende uitgediept om nageplozen te kunnen worden op consistentie en logica, en bronnen kunnen nagegaan worden via internet, via de bibliotheek of in een goede encyclopedie. De zo ontstane controleerbaarheid zorgt er voor dat we wellicht bereid zijn de bruikbaarheid van de steen zelf te onderzoeken en te verifiëren. Alleen dit laatste kan de inhoud van dit boek zinvol maken.

Er is veel zin en onzin geschreven over onderwerpen die nauw samenhangen met de Steen der Wijzen, door allerlei types van diverse pluimage. Van mensen die bezocht zijn door ruimtewezens en Egyptische Goden tot Wijzen die vooral grossierden in duistere formules en al dan niet opzettelijk verdraaide theorieën. Ook bij het onderzoek voor dit boek komen we enkele verdraaide modellen tegen die eerst gecorrigeerd moesten worden. Maar hierbij wordt geen nieuw rookgordijn geproduceerd.

# ‎2‑2 Elke stap in de opbouw van de Steen der Wijzen wordt voor het eerst in de geschiedenis onderbouwd en voor de lezer controleerbaar gemaakt.

Dit is gedaan vanuit inzicht in de materie, toetsing op bestaande documentatie en mijn eigen directe persoonlijke ervaringen. Om te voorkomen dat de basis van het geheel te zwak is en te speculatief wordt is verdere toelichting van dit laatste aspect achterwege gelaten. In bijlage 4 en 5 zijn overzichten geplaatst die we kunnen hanteren bij het doorlezen van het boek. Verder is een bouwdoos toegevoegd, zodat de Steen der Wijzen zelf gemaakt kan worden en alle afleidingen en relaties tastbaar worden. In bijlage 11 is een overzicht gegeven van enkele belangrijke uitspraken die in het boek worden gedaan.

2.2         De zoektocht naar de Steen der Wijzen

Het boek is opgebouwd alsof we de zoektocht naar de Steen der Wijzen opnieuw met elkaar meemaken. Zo kunnen we de kennis die door deze steen overgedragen wordt stukje bij beetje opnemen. En die zoektocht begint, net als bij echte ontdekkingsreizen, met een goede voorbereiding. We nemen de negen delen van de tocht kort door.

Het vertrekpunt (1)

Allereerst definiëren we in hoofdstuk 3 het vertrekpunt van onze ontdekkingsreis. Dit is het populaire Enneagram. Dit symbool is het Enneagram van de karaktertypes. Dan maken we ons in hoofdstuk 4 gereed voor de reis.

Het vaststellen van de route (2)

In hoofdstuk 5, 6 en 7 gaan we op een zoektocht naar de oorsprong van het Enneagram als symbool. In de oudheid vinden we de benodigde aanknopingspunten om de ware betekenis van het Enneagram te vinden. Ook voor mensen die reeds vertrouwd zijn met het Enneagram is hier boeiende nieuwe informatie te vinden.

De uitrusting voor de zoektocht (3)

De Steen der Wijzen is opgebouwd langs een aantal basisprincipes en wetten. Ze vormen de ingrediënten voor de opbouw van de steen. In hoofdstuk 8 bespreken we deze ingrediënten. We zullen in een later stadium van onze ontdekkingsreis nog vaak terugvallen op deze basisuitrusting.

De vorming van de architectuur (4)

Dankzij de basisprincipes en wetten zijn we in staat om in een aantal stappen het hoofdonderwerp van het boek te construeren: de Steen der Wijzen. We beginnen hiervoor werkelijk bij het begin via een scheppingsmythe (hoofdstuk 9).

De architectuur in volle glorie (5)

In hoofdstuk 10 beschrijven we de architectuur van de Steen der Wijzen in zijn volle glorie. Met hoofdstuk 11 achter de rug zijn we in staat de samenhang in het Universum te doorgronden.

Het opleveren van de betekenis van de Steen der Wijzen  (6)

Met het beschrijven van de architectuur van de Steen der Wijzen zijn we pas net echt begonnen met onze ontdekkingstocht. In de hoofdstukken die volgen wordt een reikwijdte en inzetbaarheid zichtbaar die groots en eenvoudig is. In hoofdstuk 12 en 13 leggen we verbanden met wetenschap en praktische en aardse toepassingen.

Het toepassen van de Steen der Wijzen (7)

In hoofdstuk 14 ontdekken we na combinatie met andere klassieke systemen een geheel nieuwe dimensie. De Steen der Wijzen is een astronomisch en astrologisch symbool! In hoofdstuk 15 en 16 ontstaat er een scherp beeld op de toepassing van de Steen der Wijzen. Om met beide benen op de grond te blijven staan speelt historisch onderzoek ook hier een grote rol. De filosofie van de Steen der Wijzen wordt gegrondvest op de oudste documenten van de Aarde.

De analyse van alle aspecten tezamen (8)

In hoofdstuk 17 incasseren we de ware en diepste betekenissen van de Steen der Wijzen. In hoofdstuk 18 vatten we het geheel samen. De belofte die is gedaan aan het begin van de reis wordt vervuld. 

De Steen der Wijzen en het leven (9)

We nemen wat we hebben geleerd ter harte en beëindigen het boek in hoofdstuk 19 met de woorden IK BEN; DE WEG; DE WAARHEID en HET LEVEN.

->Naar volgende hoofdstuk: https://lapisphilosophorum.home.blog/3-het-algemeen-bekende-enneagram/