Bijlage 10: Declaratie zeven poorten

[Eerste element]:    actuele fase

[Tweede element]:  mentaal/fysiek/emotioneel (eventueel opsplitsing over impuls)

[Derde element]:    nieuwe doelfase in volgorde doorlopen procesmodel

X) Wat is je echte verlangen, waar komt je onrust vandaan? Wat kan dat bevredigen?

A) [1]*[M] “wil je dit echt?”

B) [1]*[F]*[3]*[4]  “ben je bereid het nodige werk te doen, ingrediënten aan te schaffen en heb je concreet nu de investeringsmogelijkheden voor het maken van een plan?”

C) [1]*[3]*[M]*[2] “Ben je bereid te investeren in een plan? Zo ja investeer”

D) [2]*[M] “snap je dit plan om te gaan formeren?”

E) [2]*[E]*[8] “ben je blij met het plan om te gaan formeren?

F) [2]*[8]*[F]*[5]  “Welke evaluatie-eisen stel je aan het formeren?”

G) [2]*[5]*[E]*[7] “Hoe meet je dat het halffabricaat inzetbaar is? ”

H) [2]*[7]*[M]*[1] “Is het plan uitvoerbaar?”

I) [2]*[1]*[F]*[3]*[4] “investeringsvraag: zijn de ingrediënten er? Breng ze in!”

K) [4]*[F] “Ben je klaar om te gaan fixeren?”

L) [4]*[3]*[M]*[2]  “Heb je als ingrediënt het geplande halffabricaat?”

M) [4]*[2]*[E]*[8]  “Ben je tevreden met het fixatieproces?”

N) [4]*[8]*[F]*[5] “werkt het fixatieproces ? Druk, tijd, temperatuur?”

O) [5]*[F]  “Loopt het fixatieproces? Kun je loslaten?”

P) [5]*[F]*[6]*[7] “Is het fixatieproces klaar?”

Q) [5]*[6]*[E]*[7] “voelt het eindresultaat goed? Zo ja: pas toe!

R) [7]*[Emotioneel]: is de toepassing zoals je wilde?

S) [7]*[M]*[1]   “is dit wat je aan het begin bedacht had?”

T) [7]*[1]*[M]*[3]*[4]  “is de investering passend bij het beeld?”

U) [7]*[4]*[3]*[F]*[2]  “Is de investering in het werk volgens plan?”

V) [7]*[2]*[E]*[8]  “is dit waar je voor wilde werken? Heeft het plan gewerkt? Ben je tevreden over het realiseren van het beeld?”

W): [8]*[E]*[9]: “Is het verlangen vervuld door het realiseren van het beeld? Zo ja, rust, anders naar 1”