Bijlage 3: Gebruikte literatuur

De volgende boeken worden aanbevolen, zijn geraadpleegd of zijn (met mijn grote dankbaarheid) gebruikt voor citaten:

(1) Acupunctuuratlas van de Gevoelens

                Subtitel: Wegwijzer naar de innerlijke mens

                Auteur: Huub Verlinden

                ISBN 90-801752-2-6

                Uitgever: Marcos

(2) Bijbel

                Diverse vertalingen, indien niet vermeld Statenvertaling

(3) De Alchemisten en hun leer

                Auteur: J.J.Hof

                Uitgever: Boekencentrale J.J. Couvreur-Den Haag (ca 1933)

(4) De Geheime Leer             

                Subtitel: De synthese van wetenschap, godsdienst en wijsbegeerte

                Auteur: H.P. Blavatsky

                Uitgever: Algemene boekencentrale J.J. Couvreur

(5) De geheime woorden

                Subtitel: Een ontdekkingstocht door vijfentwintig eeuwen gnosis

                Auteur: J. Slavenburg

                ISBN 90-202-8111-9

                Uitgever: Ankh-Hermes

(6) De Nagh Hammadi geschriften      

               Subtitel: Een integrale vertaling van alle teksten uit de Nagh Hammadi Codices                 en de Berlijnse Codex

                Auteur: Jacob Slavenburg, Willem Glaudemans

                ISBN 90-202-1964-2

                Uitgeverij: Ankh-Hermes

(7) De twee aangezichten van het eeuwige          

                Auteur: Leendert Tijssen

                ISBN 90-6175-050-4

                Uitgever: Uitgeverij Theosofische Vereniging in Nederland/Mirananda

(8) Een nieuw model van het heelal      

                Subtitel: De beginselen van de psychologische methode, toegepast op de                 problemen van wetenschap, godsdienst en kunst

                Auteur: P.D. Ouspensky (1919)

                ISBN 90-6271-584-2

                Uitgever: Mirananda

(9) Eeuwig Leven

                Auteur: Rodney Collin

                ISBN 90-6271-600-8

                Uitgever: Mirananda

(10) Elseviers encyclopedie van het occultisme en de parapsychologie             

                Auteur: Richard Cavendisch et al.

                ISBN 90-10-01320-0

                Uitgeverij: Elsevier

(11) Handboek Enneagram    

                Auteur: Helen Palmer

                ISBN 90-215-8697-5

                Uitgever: Servire

(12) Het Egyptische Dodenboek          

                Subtitel: Beroemde Egyptische papyri

                Auteur: Evelyn Rossiter

                ISBN 90-6113-170-7

                Uitgever: Icob

(13) Het Enneagram              

                Subtitel: Een weg naar zelfkennis

                Auteur: Richard Rohr, Andreas Ebert

                ISBN 90-209-5835-6

                Uitgeverij: Lannoo/Claudius Verlag

(14) Het Spirituele Universum             

                Subtitel: Quantumfysica en het bestaan van de ziel

                Auteur: Fred Alan Wolf

                ISBN 90-259-4705-0

                Uitgever: Ten Have

(15) Ik ben ok jij bent ok      

                Subtitel: hoe wij kunnen leven en laten leven

                Auteur: Thomas A. Harris

                ISBN 90-263-0345-9

                Uitgeverij: Amboboeken

(16) Kosmische visie             

                Subtitel: Wetenschap en het Akasha-veld

                Auteur: Ervin Laszlo

                ISBN 90-202-8359-6

                Uitgeverij: Ankh-Hermes

(17) Leven in zeven werelden               

                Subtitel: De weg van transformatie

                Auteur: J.G. Bennett

                ISBN 90-202-5492-8

                Uitgeverij: Ankh-Hermes

(18) Logica van het gevoel    

                Subtitel: Filosofie van de stabiliteitslagen in de Cultuur als Nesteling der                 Emoties

                Auteur: Arnold Cornelis

                ISBN 90-72258-02-9

                Uitgever: Stichting Essence

(19) Maan-Phase Psychologie              

                Subtitel: Een typering op grond van de phase der Maan op de geboortedag

                Auteur: Dr Ir J. van Slooten, bewerkt door Else Parker

                Uitgever: P.Dz. Veen

(20) Magic Symbols             

                Auteur: Frederic Goodman

                ISBN 1-85361-022-4

                Uitgever: Brian Trodd Publishing House Limited

(21) Meister Eckehart            

               Subtitel: Een keur uit zijn werken uit het Middelhoogduits vertaald en                                 toegelicht door W.G. Reddingius

                Uitgeverij: De Arbeiderspers

(22) Negen facetten van eenheid          

                Subtitel: Het enneagram als wegwijzer naar onze essentie

                Auteur: A.H.Almaas

                ISBN 90-6963-531-3

                Uitgever: Altamira-Brecht

(23) Ontwaken in onszelf      

                Subtitel: Een benadering van de door Gurdjieff nagelaten leer

                Auteur: Jean Vaysse

                ISBN 90-6271-680-6

                Uitgever: Mirananda

(24) Op zoek naar het wonderbaarlijke 

                Subtitel: Gurdjieff’s leer

                Auteur: P.D.Ouspensky

                ISBN 90-6271-612-1

                Uitgever: Mirananda

(25) OSI Explained

                Subtitel: End-to-end computer communication standard

                Auteur: John Henshall and Sandy Shaw

                ISBN 0-13-639451-5

                Uitgever: Ellis Horwood Limited

(26) Søren Kierkegaard         

                Auteur: Johs Sløk

                Carillon reeks 55

                Uitgever: W. ten Have

(27) Early Greek Philosophy

                Auteur: Jonathan Barnes

                ISBN: 978-0-14-044815-3

                Uitgever: Penguin Books

(28) The Kaballah  

                Subtitel: It’s Doctrines, Developement, and Literature

                Auteur: Christian D. Ginsburg LI.D

                Uitgever: George Routledge & Sons Limited, 1925

(29) Re

                Subtitel: Mythe en zonnecultus in het oude Egypte

                Auteur: Bob de Gryse

                ISBN 2-87114-022-7

                Uitgever: Perron 1986

(30) Mysterie van de Pyramiden

                Auteur: M.C.Touchard

                ISBN 90-6077-554-6

                Uitgever: Servire 1978

(31) Het oude Egypte

                Subtitel: Leven, mythen en kunst

                Auteur: Joann Fletcher

                ISBN 90-246-0541-5

                Uitgever: Bosch en Keuning 2000

(32) Sirius connectie

                Subtitel: Onthullende feiten over het oude Egypte

                Auteur: Murry Hope

                ISBN 90-20281275

                Uitgever: Ankh-Hermes 1996

(33) Uren met Augustinus

                Auteur: Prof. Dr. A. Sizoo

                ISBN 90-20281275

                Uitgever: Hollandia drukkerij N.V. Baarn

(34) De New Age beweging

                Subtitel: kernbegrippen beoordeling uitdaging

                Auteur: dr J. Verkuyl

                ISBN 90-24247616

                Uitgever: Kok Kampen 1989

(35) Jezus in de Koran

                Auteur: Geoffrey Parrinder

                Uitgever: Bibliotheek van boeken bij de Bijbel, Bosch &Keuning

(36) De Nieuwe Mens

                Subtitel: Een interpretatie van enige gelijkenissen en wonderen van Christus

                Auteur: Maurice Nicoll

                ISBN 90-6271.648.2

                Uitgever: Mirananda 1985

(37) Het epos van Gilgameš

                Auteur: Herman Vanstiphout

                ISBN 90-58751015

                Uitgever: SUN 2001

(38) Griekse mythologie

                Subtitel: Goden en helden – Ilias – Odyssee

                Auteur: Marilena Karabatea

                ISBN 960-500-107-1

                Uitgever: ADAM-Pergamos

(39) Pythagoras

                Subtitel: in 90 minuten

               Auteur: Evert de Bruin

                ISBN 90 251 0932 2

                Uitgever: Holland Haarlem 2004

(40) De geschiedenis van de Bijbel

                Subtitel: Het ontstaan en de invloed van de Bijbel

                Auteur: Stephen M. Miller & Robert V. Huber

                ISBN 90 435 0928 0

                Uitgever: Uitgeverij KOK

(41) The ancient Egyptian book of the Dead

                Auteur: R.O Faulkner

                ISBN 978 0 7141 1992-2

                Uitgever: The British Museum Press 1972-2011

(42) Het Enneagram nu

                Subtitel: In het licht van het werk van Gurdjieff en Ouspensky

                Auteur: Paul G. van Oyen

                ISBN 90 76392 13 7

                Uitgever: Conversion Productions 2000

(43) De wereld der Romeinen

                Auteur: Charles Freeman

                ISBN 90 6248 888 9

                Uitgever: Zuid boekproducties 1993

(44) De horoscoop, een energiepatroon

                Subtitel: De 4 Elementen, De Planeten en Tekens

                Auteur: Stephen Arroyo

                ISBN 90 6378 035 4

                Uitgever: CRCS Publications

(45) Beknopt Bijbelsch Woordenboek

                Auteur: H. Bakels

                Uitgever: Encyclopaedie van de wereldbibliotheek GG Lectuur 1917

(46) Onder het oog van de zonnegod

                Subtitel: 3000 jaar Oud-Egyptische beschaving

                Auteur: Marleen Reynders

                ISBN 90-80675-92-X

                Uitgever: Het Spectrum 2003

(47) De tragedie van de Katharen

                Auteur: Claude Lebedel

                ISBN 90 6271 961 9

                Synthese 2004

Hiernaast zijn vele bronnen over geschiedenis, wetenschap, religie en filosofie geraadpleegd.