Bijlage 4: Enneatypes

Enneatype891
EnergieHarmonie +Harmonie =Harmonie –
Roepingmededogenliefdegroei
Wortelzondeschaamteloosheidluiheid (JG: eigenlijk interne verlamming!) toorn
Sociaalvriendschappenparticipatieonaangepast
Zelfbehoudbevredigend overleveneetlust/verdovingvreesachtigheid
Idealiseringrechtvaardig, sterk, superieurgelaten evenwichtigeerlijk, netjes, vlijtig
Verleidingrechtvaardigheidzichzelf naar beneden halenvolmaaktheid
Vermijdingzwakheidconflictergernis
Afweerloocheningverdovingbeheerste reactie
Vrucht vd geestonschulddaadblijmoedige gelatenheid (geduld)
Sexueelbezitsdrang/overgaveverenigingjaloezie
Zelfbeeldik ben sterkik ben tevredenik heb gelijk

Bron: Rohr/Ebert (13), met enkele aanvullingen in cursief

Enneatype234
EnergieMelodie –Melodie =Melodie +
Roepingvrijheidhoopoorspronkelijkheid
Wortelzondetrotsbedrognijd
Sociaalambitieprestigeschaamte
Zelfbehoudprivilegezekerheidafweer
Idealiseringliefdevol, onzelfzuchtig, hulpvaardigsuccesvol, competentorigineel, gevoelig, gecultiveerd
Verleidinghelpenijver/efficiëntieEchtheid authenticiteit
Vermijdingbehoeftigheidfalenalledaags
Afweeronderdrukkingidentificatieartistieke sublimatie
Vrucht vd geestdeemoedOprechtheid eerlijkheidevenwicht
Sexueelverleiding/aanvalMannelijkheid vrouwelijkheidconcurrentiestrijd
Zelfbeeldik helpik heb succesik ben anders

Bron: Rohr/Ebert (13), met enkele aanvullingen in cursief


Enneatype
567
EnergieRitme –Ritme =Ritme +
Roepingwijsheidgeloof/vertrouwenrealisme
Wortelzondehebzucht (JG: afscherming van kennis!)vrees/angstonmatigheid (zwelgerij) (JG: angst iets te missen)
Sociaaltotems/gilden, symbolen intellectuele machtplichtopofferingsgezindheid
Zelfbehoudtoevluchtwarmteverdediging
Idealiseringwijs, onafhankelijk, ontvankelijktrouw, gehoorzaam, loyaaloptimisme, vrolijk en aardig
Verleidingkennisveiligheididealisme
Vermijdingleegteverkeerd gedragpijn
Afweerafzondering (segmentering)projectierationalisatie
Vrucht vd geestobjectiviteitmoednuchterheid, nuchtere blijdschap
Sexueelvertrouwenkracht/schoonheidopofferingsgezindheid
Zelfbeeldik heb het doorik doe mijn plichtik ben gelukkig

Bron: Rohr/Ebert (13), met enkele aanvullingen in cursief