Bijlage 7: Verklaring van Onschuld

Volgens Papyrus van Hoenefer, Evalyn Rossiter [12] getoetst tegen Bob de Gryse [29]. De tabellen zijn ook als afbeelding opgenomen (in het nederlands) omdat de tabel geen kleuren toont.

RegelPuntTekst uit Verklaring van Onschuld, Papyrus van Hoenefer, 1300 v. C. (Rossiter)Herkenningspunten
11O schrijdende met grote stappen, u die verschijnt in Annoe: ik doe geen kwaadToorn
24O houder van het vuur, u die verschijnt in Cher-Aba: ik ben geen man van geweld 
32O u met de neus, die verschijnt in Chemoenoe: ik koester geen kwade gedachtenVeten, partijschappen
48O eter van schaduwen, u die verschijnt in Elephantine,: ik ben niet hebzuchtigHongeren en dorsten
55O achterwaartskijkende, u die verschijnt in Restau, ik ben geen moordenaarNiet doodslaan
67O leeuwegedaante, u die verschijnt in de hemel: ik pleeg geen bedrog met de korenmaatNiet stelen
71O u met de ogen die priemen als zwaarden, die verschijnt in Sechem: ik ben geen bedriegerStrenge blik van de 1!
87O u met het vurige gelaat, die achterwaarts beweegt: ik steel niet wat heilig isNiet stelen
95O bottenbreker, u die verschijnt in Soetenhoenen: ik ben geen leugenaarMeedogenloosheid
108O gebieder van de vlam, u die verschijnt in Memphis: ik ben geen rover van voedselHongeren en dorsten
112O u van de twee grotten, die verschijnt in Memphis: ik ben niet werkschuw.Twee (letterlijk)
124O u met de blinkende tanden, die verschijnt in het verborgen land: ik ben geen zondaarDuister
138O drinker van bloed, u die verschijnt aan het slachtblok: ik heb geen heilige dieren geslachtWater in bloed veranderen
145O eter van levers, u die verschijnt in Mabit: ik ben geen oplichter in handelszakenGierigheid
157O heer van rechtschapenheid, u die verschijnt in de hal van rechtschapenheid: ik ben geen ontvreemder van landNiet stelen
161O achterwaardsgekeerde, u die verschijnt in Boebastis: ik ben niet iemand die luistert aan de deurenRam
174O Aati, u die verschijnt in Annoe: ik ben niet loslippigTweedracht
182O Toetoe, u die verschijnt in Ati: ik bemoei mij niet met andermans zakenVeten, partijschappen
197O Wammedoe, u die verschijnt bij het slachtblok: ik bega geen overspel met andermans vrouwLosbandigheid
205O Maa-Antoef, u die verschijnt in Pa-Amsoe: ik pleeg met niemand ontuchtOnreinheid
228O Chemioe, u die verschijnt in Kauoe, ik ben geen zondaarLeidt ons niet in verzoeking
212O verhevene boven vorsten, u die verschijnt in Imoe, ik jaag geen schrik aanZachtmoedigheid
234O u met de luide stem, die verschijnt in Oerit: ik ben geen ophitserTweedracht
241O goddelijk kind, dat verschijnt in Annoe: ik ben niet doof voor de woorden van rechtschapenheidPerfectionisme
257O luidruchtige, u die verschijnt in Oensit: ik ben niet opdringerig in mijn gedragLosbandigheid
265O Bastet, u die verschijnt in Sjetait: ik breng niemand in tranenMeedogenloosheid
278O u die het gelaat achter u hebt in uw grot: ik geef mij niet over aan onnatuurlijke lustenZelfbeheersing
282O heetvoetige, u die verschijnt in de schemering: ik ben niet onbeheerst in mijn toornVeten, partijschappen
294O kenemtoe, u die verschijnt in Kenemit: ik bezondig mij niet aan vervloekingenEer uw vader en moeder
301O u die uw eigen offer draagt, die verschijnt in Sjoet: ik ben niet iemand wiens handen te los zittenToorn
315O u met de verschillende gezichten, die verschijnt in Netefit: ik ben niet wankelmoedigDronkenschap, aarzelend
327O veelbelastigde, u die verschijnt in Oetenit:  ik steel niet de huiden van de heilige dierenNiet stelen
331O gehoornde, u die verschijnt in Sais: ik spreek niet met schallende stemZelfzucht
344O Nefertoem, u die verschijnt in Memphis: ik ben geen leugenaar en geen onruststokerToverij, tweedracht
352O Tem-Sepoe, u die verschijnt in Djedoe: ik ben niet iemand die de Koning vervloekt Naam van God niet ijdel gebruiken
368O u die doet naar willekeur en verschijnt in Teboeoe: ik werp geen dam op tegen de watervloed.Leidt ons niet in verzoeking
372O u die toeslaat, die verschijnt in de hemel: ik spreek niet met luide stemSpreken
384O u die stervelingen voorspoed brengt, die verschijnt in Sais: ik vervloek de goden nietEer uw vader en moeder
391O u met de mooie schouder, die verschijnt in …: ik ben niet opgezwollen van trotsZelfzucht
407O Nehebkau, u die verschijnt in uw grot: ik bevoordeel niet onrechtmatigNiet stelen
415O u met het opgerichte hoofd, die verschijnt in uw grot: ik hunker niet naar andermans bezitHebzucht
428O u met de opgeheven arm, die verschijnt in de onderwereld: ik doe niet wat de god van mijn streek mishaagtLeidt ons niet in verzoeking
Tabel b7a: Oorspronkelijke volgorde verklaringen van onschuld (JG)
RegelPuntTekst uit Verklaring van Onschuld, Papyrus van Hoenefer, 1300 v. C. (Rossiter)Herkenningspunten
11O schrijdende met grote stappen, u die verschijnt in Annoe: ik doe geen kwaadToorn
71O u met de ogen die priemen als zwaarden, die verschijnt in Sechem: ik ben geen bedriegerStrenge blik van de 1!
161O achterwaardsgekeerde, u die verschijnt in Boebastis: ik ben niet iemand die luistert aan de deurenRam
241O goddelijk kind, dat verschijnt in Annoe: ik ben niet doof voor de woorden van rechtschapenheidPerfectionisme
301O u die uw eigen offer draagt, die verschijnt in Sjoet: ik ben niet iemand wiens handen te los zittenToorn
331O gehoornde, u die verschijnt in Sais: ik spreek niet met schallende stemZelfzucht
391O u met de mooie schouder, die verschijnt in …: ik ben niet opgezwollen van trotsZelfzucht
32O u met de neus, die verschijnt in Chemoenoe: ik koester geen kwade gedachtenVeten, partijschappen
112O u van de twee grotten, die verschijnt in Memphis: ik ben niet werkschuw.Twee (letterlijk)
182O Toetoe, u die verschijnt in Ati: ik bemoei mij niet met andermans zakenHelper
212O verhevene boven vorsten, u die verschijnt in Imoe, ik jaag geen schrik aanZachtmoedigheid
282O heetvoetige, u die verschijnt in de schemering: ik ben niet onbeheerst in mijn toornVeten, partijschappen
352O Tem-Sepoe, u die verschijnt in Djedoe: ik ben niet iemand die de Koning vervloekt Naam van God niet ijdel gebruiken
372O u die toeslaat, die verschijnt in de hemel: ik spreek niet met luide stemSpreken
24O houder van het vuur, u die verschijnt in Cher-Aba: ik ben geen man van geweld 
124O u met de blinkende tanden, die verschijnt in het verborgen land: ik ben geen zondaarDuister
174O Aati, u die verschijnt in Annoe: ik ben niet loslippigTweedracht
234O u met de luide stem, die verschijnt in Oerit: ik ben geen ophitserTweedracht
294O kenemtoe, u die verschijnt in Kenemit: ik bezondig mij niet aan vervloekingenEer uw vader en moeder
344O Nefertoem, u die verschijnt in Memphis: ik ben geen leugenaar en geen onruststokerToverij, tweedracht
384O u die stervelingen voorspoed brengt, die verschijnt in Sais: ik vervloek de goden nietEer uw vader en moeder
55O achterwaartskijkende, u die verschijnt in Restau, ik ben geen moordenaarNiet doodslaan
95O bottenbreker, u die verschijnt in Soetenhoenen: ik ben geen leugenaarMeedogenloosheid
145O eter van levers, u die verschijnt in Mabit: ik ben geen oplichter in handelszakenGierigheid
205O Maa-Antoef, u die verschijnt in Pa-Amsoe: ik pleeg met niemand ontuchtOnreinheid
265O Bastet, u die verschijnt in Sjetait: ik breng niemand in tranenMeedogenloosheid
315O u met de verschillende gezichten, die verschijnt in Netefit: ik ben niet wankelmoedigDronkenschap, aarzelend
415O u met het opgerichte hoofd, die verschijnt in uw grot: ik hunker niet naar andermans bezitHebzucht
67O leeuwegedaante, u die verschijnt in de hemel: ik pleeg geen bedrog met de korenmaatNiet stelen
87O u met het vurige gelaat, die achterwaarts beweegt: ik steel niet wat heilig isNiet stelen
157O heer van rechtschapenheid, u die verschijnt in de hal van rechtschapenheid: ik ben geen ontvreemder van landNiet stelen
197O Wammedoe, u die verschijnt bij het slachtblok: ik bega geen overspel met andermans vrouwLosbandigheid, niet stelen
257O luidruchtige, u die verschijnt in Oensit: ik ben niet opdringerig in mijn gedragLosbandigheid
327O veelbelastigde, u die verschijnt in Oetenit:  ik steel niet de huiden van de heilige dierenNiet stelen
407O Nehebkau, u die verschijnt in uw grot: ik bevoordeel niet onrechtmatigNiet stelen
48O eter van schaduwen, u die verschijnt in Elephantine,: ik ben niet hebzuchtigHongeren en dorsten
108O gebieder van de vlam, u die verschijnt in Memphis: ik ben geen rover van voedselHongeren en dorsten
138O drinker van bloed, u die verschijnt aan het slachtblok: ik heb geen heilige dieren geslachtWater in bloed veranderen
228O Chemioe, u die verschijnt in Kauoe, ik ben geen zondaarLeidt ons niet in verzoeking
278O u die het gelaat achter u hebt in uw grot: ik geef mij niet over aan onnatuurlijke lustenZelfbeheersing
368O u die doet naar willekeur en verschijnt in Teboeoe: ik werp geen dam op tegen de watervloed.Leidt ons niet in verzoeking
428O u met de opgeheven arm, die verschijnt in de onderwereld: ik doe niet wat de god van mijn streek mishaagtLeidt ons niet in verzoeking
Tabel b7b: Groepering op punt in de Steen der Wijzen (JG)
 
Onduidelijke plaatsingen zijn met rode nummers aangegeven.