Bijlage 8: Ontwikkeling Enneatype

Extern Proces (ƒ)Af te leggen gedrag (x)Rechter hand kwaliteit (y1)Linker hand valkuil (y2->x)Totaal kwaliteiten
Poort 1(1)[4]7(1)+[4]
Poort 2(7)[1]5(1)+[4]+[1]
Poort 3(5)[7]8(1)+[4]+[1]+[7]
Poort 4(8)[5]2(1)+[4]+[1]+[7]+[5]
Poort 5(2)[8]4(1)+[4]+[1]+[7]+[5]+[8]
Poort 6(4)[2]1(1)+[4]+[1]+[7]+[5]+[8]+[2]

Tabel 8.1: ontwikkeling gedrag Enneatype 1 (rechter hand en linker hand)

Extern Proces (ƒ)Af te leggen gedrag (x)Rechter hand kwaliteit (y1)Linker hand valkuil (y2->x)Totaal kwaliteiten
Poort 1(2)[8]4(2)+[8]
Poort 2(4)[2]1(2)+[8]+[2]
Poort 3(1)[4]7(2)+[8]+[2]+[4]
Poort 4(7)[1]5(2)+[8]+[2]+[4]+[1]
Poort 5(5)[7]8(2)+[8]+[2]+[4]+[1]+[7]
Poort 6(8)[5]2(2)+[8]+[2]+[4]+[1]+[7]+[5]

Tabel b8.2: ontwikkeling gedrag Enneatype 2 (rechter hand en linker hand) (JG)

Extern Proces (ƒ)Af te leggen gedrag (x)Rechter hand kwaliteit (y1)Linker hand valkuil (y2->x)Totaal kwaliteiten
Poort 1(3)[4]1(3)+[4]
 (1)[4]7(3)+[4]+[4]
Poort 2(7)[1]5(3)+[4]+[4]+[1]
Poort 3(5)[7]8(3)+[4]+[4]+[1]+[7]
Poort 4(8)[5]2(3)+[4]+[4]+[1]+[7]+[5]
Poort 5(2)[8]4(3)+[4]+[4]+[1]+[7]+[5]+[8]
Poort 6(4)[2]3(3)+[4]+[4]+[1]+[7]+[5]+[8]+[2]

Tabel b8.3: ontwikkeling gedrag Enneatype 3 (rechter hand en linker hand) (JG)

Extern Proces (ƒ)Af te leggen gedrag (x)Rechter hand kwaliteit (y1)Linker hand valkuil (y2->x)Totaal kwaliteiten
Poort 1(4)[2]1(4)+[2]
Poort 2(1)[4]7(4)+[2]+[4]
Poort 3(7)[1]5(4)+[2]+[4]+[1]
Poort 4(5)[7]8(4)+[2]+[4]+[1]+[7]
Poort 5(8)[5]2(4)+[2]+[4]+[1]+[7]+[5]
Poort 6(2)[8]4(4)+[2]+[4]+[1]+[7]+[5]+[8]

Tabel b8.4: ontwikkeling gedrag Enneatype 4 (rechter hand en linker hand)(JG)

Extern Proces (ƒ)Af te leggen gedrag (x)Rechter hand kwaliteit (y1)Linker hand valkuil (y2->x)Totaal kwaliteiten
Poort 1(5)[7]8(5)+[7]
Poort 2(8)[5]2(5)+[7]+[5]
Poort 3(2)[8]4(5)+[7]+[5]+[8]
Poort 4(4)[2]1(5)+[7]+[5]+[8]+[2]
Poort 5(1)[4]7(5)+[7]+[5]+[8]+[2]+[4]
Poort 6(7)[1]5(5)+[7]+[5]+[8]+[2]+[4]+[1]

Tabel b8.5: ontwikkeling gedrag Enneatype 5 (rechter hand en linker hand)(JG)

Extern Proces (ƒ)Af te leggen gedrag (x)Rechter hand kwaliteit (y1)Linker hand valkuil (y2->x)Totaal kwaliteiten
Poort 1(6)[7]5(6)+[7]
 (5)[7]8(6)+[7]+[7]
Poort 2(8)[5]2(6)+[7]+[7]+[5]
Poort 3(2)[8]4(6)+[7]+[7]+[5]+[8]
Poort 4(4)[2]1(6)+[7]+[7]+[5]+[8]+[2]
Poort 5(1)[4]7(6)+[7]+[7]+[5]+[8]+[2]+[4]
Poort 6(7)[1]6(6)+[7]+[7]+[5]+[8]+[2]+[4]+[1]

Tabel b8.6: ontwikkeling gedrag Enneatype 6 (rechter hand en linker hand)(JG)


Extern Proces (ƒ)
Af te leggen gedrag (x)Rechter hand kwaliteit (y1)Linker hand valkuil (y2->x)Totaal kwaliteiten
Poort 1(7)[1]5(7)+[1]
Poort 2(5)[7]8(7)+[1]+[7]
Poort 3(8)[5]2(7)+[1]+[7]+[5]
Poort 4(2)[8]4(7)+[1]+[7]+[5]+[8]
Poort 5(4)[2]1(7)+[1]+[7]+[5]+[8]+[2]
Poort 6(1)[4]7(7)+[1]+[7]+[5]+[8]+[2]+[4]

Tabel b8.7: ontwikkeling gedrag Enneatype 7 (rechter hand en linker hand)(JG)

Extern Proces (ƒ)Af te leggen gedrag (x)Rechter hand kwaliteit (y1)Linker hand valkuil (y2->x)Totaal kwaliteiten
Poort 1(8)[5]2(8)+[5]
Poort 2(2)[8]4(8)+[5]+[8]
Poort 3(4)[2]1(8)+[5]+[8]+[2]
Poort 4(1)[4]7(8)+[5]+[8]+[2]+[4]
Poort 5(7)[1]5(8)+[5]+[8]+[2]+[4]+[1]
Poort 6(5)[7]8(8)+[5]+[8]+[2]+[4]+[1]+[7]

Tabel b8.8: ontwikkeling gedrag Enneatype 8 (rechter hand en linker hand)(JG)

Extern Proces (ƒ)Af te leggen gedrag (x)Rechter hand kwaliteit (y1)Linker hand valkuil (y2->x)Totaal kwaliteiten
Poort 1(9)[8]2(9)+[8]
 (2)[8]4(9)+[8]+[8]
Poort 2(4)[2]1(9)+[8]+[8]+[2]
Poort 3(1)[4]7(9)+[8]+[8]+[2]+[4]
Poort 4(7)[1]5(9)+[8]+[8]+[2]+[4]+[1]
Poort 5(5)[7]8(9)+[8]+[8]+[2]+[4]+[1]+[7]
Poort 6(8)[5]9(9)+[8]+[8]+[2]+[4]+[1]+[7]+[5]

Tabel b8.9: ontwikkeling gedrag Enneatype 9 (rechter hand en linker hand)(JG)