Inhoudsopgave

1        Inleiding… 10

2        Opzet van dit boek… 12

2.1           Lapis Philosophorum: kompas voor het leven.. 12

2.2           De zoektocht naar de Steen der Wijzen.. 13

3        Het algemeen bekende Enneagram…. 16

3.1           Korte populaire omschrijving van de Enneatypes. 16

3.2           Een rondje door het rariteitenkabinet. 20

3.3           Enneatypische reacties op dit boek.. 21

3.4           Toepassing van het populaire model. 23

3.5           Lapis Philosophorum: De Enneasteen.. 24

4        Een vol kopje kun je niet vullen… 26

4.1           Een andere kijk op wat U al wist. 26

4.2           Filosofie als bezigheidstherapie. 27

5        Paden naar de oorsprong… 32

5.1           Spoor één: De lijn van Gurdjieff. 32

5.2           Spoor twee: de lijn van Oscar Ichazo.. 35

5.3           Spoor drie: de lijn van de Kaballah.. 36

5.4           Spoor vier: de lijn van het Christendom.. 40

5.5           Spoor vijf: de lijn van Occultisme en de Theosofie. 42

6        De leer van Pythagoras.. 44

6.1           Het leven van Pythagoras. 44

6.2           Het Universum volgens Pythagoras. 47

6.3           Tetractys en Ouspensky’s model van het Heelal. 50

6.4           Muziek en octaven.. 52

6.5           Getallenleer van Pyhtagoras. 53

7        De bronnen van Pythagoras.. 57

7.1           Egyptische wiskunde en astronomie. 57

7.2           Egyptische astronomie. 58

7.3           De Egyptische scheppingsmythe. 60

7.4           Egyptische deelzielen.. 64

7.5           Babylonie en de leer van Ahura Mazda.. 65

7.6           Het Griekse Pantheon in een nieuw licht bekeken.. 66

8        Het fundament van het Universum…. 72

8.1           De Wet van Eén.. 72

8.2           De Wet van Drie. 74

8.3           De Wet van Zeven.. 78

8.4           Dalend en stijgend octaaf. 81

9        In den beginne was het WOORD… 84

9.1           Twee perspectieven op de wording van het Universum.. 84

9.2           Het hiërarchische perspectief in Genesis. 86

9.3           Tijdsperspectief: zes dagen, negen plus een punten.. 90

9.4           Toepassing van het “Onze Vader”. 91

9.5           Scheppingsmythe volgens het dalende octaaf. 92

9.6           De Oosterse connectie: Hindoeïsme en de Tetractys. 95

10      Constructie van de Enneasteen… 100

10.1         Universele volgorde van het proces. 101

10.2         Het bruidsvertrek.. 103

10.3         Regenboog, Chakra’s en kleurcodering.. 105

10.4         Constructie van de Enneasteen.. 106

10.5         Plaatsing van het interne patroon in de Enneasteen.. 107

10.6         Plaatsing van 3, 6 en 9 in de Enneasteen.. 108

11      Vier elementen en de Wet van Schaal.. 111

11.1         De kubus: zes vlakken en vier elementen.. 111

11.2         De volgorde van de vier elementen.. 116

11.3         Relatieve betekenis van de vier elementen.. 117

11.4         Het octaaf als transformator van de vier elementen.. 121

11.5         Alles heeft zijn eigen schaal en tijd.. 122

11.6         Scheppingsstraal van Gurdjieff. 126

12      Aards goud maken… 130

12.1         Het effectief bereiken van resultaten.. 131

12.2         De zeven poorten naar opheffen van het verlangen.. 134

12.3         Toepassing van het dalende octaaf. 136

13      Moderne chemie, mineralogie en Plato… 138

13.1         Periodieke systeem der elementen.. 138

13.2         Kubus. 139

13.3         De zeven kristalstelsels. 140

13.4         Terug naar de oudheid: De vijf elementen van Plato.. 141

14      De Enneasteen, een astronomisch symbool.. 144

14.1         De intellectuele Zodiac.. 144

14.2         De natuurlijke Zodiac.. 145

14.3         Maanfase psychologie: doorbraak in de astrologie?!. 147

14.4         Plaatsing van de Zodiac in de Enneasteen.. 153

14.5         De Davidster en de Theosofische vertaling naar de Zodiac.. 156

14.6         De stand van de planeten.. 159

14.7         Zeven planeten en de occulte symboliek.. 160

14.8         De Wet van Mozes: regeren de hemellichamen ons?. 167

15      Onze levensloop en het hiernamaals.. 170

15.1         Levensloop. 170

15.2         Alchemisch levensproces. 172

15.3         Betekenis van de dood.. 173

15.4         Het einde van de levenslijn.. 174

15.5         De zeven hemelen.. 178

15.6         Reïncarnatie, of niet?. 181

15.7         De rol van Christus. 188

15.8         De Enneasteen en de Christelijke kerk.. 193

15.9         Vertrouwen we de filosofie achter de Enneasteen?. 194

16      De mens en zijn mogelijke evolutie.. 195

16.1         Onze vorming.. 195

16.2         Onze rol in de schepping.. 196

16.3         Het Mentale centrum en de wil. 198

16.4         Het fysieke centrum en levensenergie. 201

16.5         Het emotionele centrum.. 202

16.6         De Homo Mechanicus: ontstaan van de negen Enneatypes. 205

16.7         Zeven niveau’s van “Zijn”. 209

16.8         Verschillen en overeenstemming met de Vierde Weg.. 210

16.9         Werken aan onszelf volgens de Vierde Weg.. 214

17      Analyse van de weg terug… 224

17.1         Bekering van het octaaf. 224

17.2         Alchemische impulsen voor de weg van bekering.. 226

17.3         Het bekeerde “Onze Vader”. 230

17.4         Evangelie van Maria Magdalena.. 231

17.5         De Tien Geboden als waarschuwing.. 232

17.6         Profeten uit het Oude Testament. 233

17.7         De zeven treden van Augustinus. 234

17.8         Corpus Hermeticum.. 235

17.9         De ontcijfering van het Egyptische Dodenboek.. 236

18      Het geheim van de Steen der Wijzen… 243

18.1         Poort 1: van rust (9) naar evalueren (8). 244

18.2         Poort 2: van evalueren (8) naar toepassen (7). 245

18.3         Poort 3: van toepassen (7) naar fixeren (5) via (6). 246

18.4         Poort 4: van fixeren (5) naar formeren (4). 247

18.5         Poort 5: Van formeren (4) naar blauwdruk (2) via (3). 249

18.6         Poort 6: Van blauwdruk (2) naar beeld (1). 250

18.7         Poort 7: van beeld (1) naar rust (9). 251

18.8         Ontwikkeling van het Enneatype. 252

18.9         Rechter en linker hand als hulpmiddel. 254

19      De Steen der Wijzen en het leven… 264

19.1         Het Leven.. 264

19.2         De Waarheid.. 264

19.3         De Weg.. 265

19.4         IK BEN… 266

Bijlage 1: Afbeeldingen en tabellen… 267

Bijlage 2: Woordenlijst.. 268

Bijlage 3: Gebruikte literatuur… 273

Bijlage 4: Enneatypes.. 281

Bijlage 5: Enneasteen overzicht.. 284

Bijlage 6: Bouw uw eigen Enneasteen… 288

Bijlage 7: Verklaring van Onschuld… 289

Bijlage 8: Ontwikkeling Enneatype.. 291

Bijlage 9: Systeem der Waterstoffen… 294

Bijlage 10: Declaratie zeven poorten… 296

Bijlage 11: Lijst van statements.. 297

Bijlage 12: Jakobs droom te Betel.. 299

Bijlage 13: Psalmen… 300